โดรนขนส่งยาและเวชภัฑ์ทางการแพทย์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ความเร็ว 15 เมตร/วินาที

เพดานบินสูงสุด 90 เมตร

บันทุกสัมภาระ ได้น้ำหนัก 4- 5 กิโลกรัม

บินได้ไกลประมาณ 5 กิโลเมตร

บังคับการบินผ่าน tablet แบบ Auto pilot

 

สำหรับขนส่งยาจากห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกไปยังหอผู้ป่วยใน

ตั้งแต่เวลา 6.00 น.-18.00 น.

วันละ 1-2 ครั้ง