โครงการรับยา ร้านขายยาใกล้บ้าน เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล

ผู้ป่วยอาการดีไม่มีอาการกำเริบ แพทย์มีความเห็นให้รับยาเดิมได้

7 ร้านขายยาเครือข่าย ของสถาบ้นกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้แก่

1.ร้านห้องยาชุมชน (image mall) ถ.พุทธมณฑลสาย 4

2.ร้านห้องยาชุมชน (ตลาด ว.นิเวศ)

3.ร้านห้องยาชุมชน (ติดร้านสมใจ ถ.พุทธมณฑลสาย 4)

4.ร้านบ้านยาเภสัช หนองแขม

5.ร้านเอ็มเอ็มดรัก (เมืองใหม่เภสัช)

6.ร้านห้องยาชุมชน สาขาฟ้าใส

7.ร้านบ้านหมอยา 168 สาขาซอยวัดเทียนดัด

 

สนใจรับบริการ โทร.024416100

 

แผนที่ ร้านขายยาเครือข่าย