ตำรับยาศุขไสยาศน์ ยาแผนไทย (อาจาโร เฮิร์บ)

ยาศุขไสยาสน์

ยาผงบรรจุขนาดซองละ 2 กรัม

สรรพคุณ :ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร

ส่วนประกอบ

: ในผงยา 78 กรัม ประกอบด้วย การบูร 1 กรัม ใบสะเดา 2 กรัม หัสคุณเทศ 3 กรัม สมุลแว้ง 4 กรัม เทียนดำ 5 กรัม โกฐกระดูก 6 กรัม ลูกจันทร์ 7 กรัม บุนนาค 8 กรัม พริกไทย 9 กรัม ขิงแห้ง 10 กรัม ดีปลี 11 กรัม และใบกัญชา 12 กรัม

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และอายุต่ำกว่า 18 ปี

ห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอนหลับ ยาต้านการชัก รวมทั้งแอลกอฮอลล์

ข้อควรระวัง

ระวังการใช้ยาร่วมกับ ยาป้องกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets)

ระวังการใช้ยาร่วมกับ phenytoin , propanolol , theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง

การเก็บรักษา: เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส