"คุยกับยาจิตเวช"

Pharmacy Chat Bot

วิธีใช้งาน Galya Pharmacy Chat Bot

 

1.ท่านสามารถพูดแทนการพิมพ์คำถาม โดยแตะปุ่มไมโครโฟน ด้านล่าง แล้วถามคำถามที่ท่านต้องการทราบได้ทันที หรือ กล่าวทักทาย เช่น สวัสดี

2.สามารถพิมพ์คำถามที่ต้องการถามโดยถามเป็น keyword สั้น ๆ เช่น ยารักษาโรคจิตเภท ยารักษาโรคซึมเศร้า ยารักษาโรคไบโพล่าร์ ยารักษาโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ยารักษาโรคสมาธิสั้น ยากัญชาทางการแพทย์ ยาสมุนไพร เป็นต้น

3.สามารถสอบถามด้วยชื่อยาที่ต้องการทราบ เช่น fluoxetine ,rispeidone ,lithium หรือ ชื่อยาภาษาไทย เป็นต้น

4.นอกจากนี้ท่านยังสามารถสอบถามบริการอื่น ๆ ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ที่ต้องการทราบได้อีกด้วย

**************

รับยาเดิม ที่ร้านยา

ผู้รับบริการที่มีอาการคงที่ สามารถเลือกรับยาเดิมที่ร้านขายยาใกล้บ้าน 7 ร้านขายยาเครือข่ายของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Tele Pharmacy

ผู้รับบริการสามารถเลือกรับบริการตรวจรักษาด้วยการสื่อสารทางไกลโดยแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร

รับยาเดิม ทางไปรษณีย์ (EMS)

ผู้รับบริการที่มีอาการคงที่ สามารถเลือกรับยาเดิมทางไปรษณีย์

รับยาเดิม Drive through

ผู้รับบริการที่มีอาการคงที่ สามารถเลือกรับยาเดิมแบบ drive through ที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

***********************************

OUR SERVICES

**********************************

ระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

โดรน (Drone) ขนส่งยาและเวชภัณฑ์การแพทย์

ที่ใช้ ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ยากัญชาทางการแพทย์

ที่มีใช้ ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ยาสมุนไพรไทย

ที่มีจำหน่าย ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

 

 

2020 PHARMACY @ GALYA RAJANAKARINDRA INSTITUTE

website counter